Zaoberáme sa oblasťou spracovania účtovnej agendy, poskytovania ekonomického a daňového poradenstva a vedenia kompletnej firemnej administrartívy.

Svoje služby poskytujeme externým spôsobom. Vykonávame všetky činnosti počínajúc triedením dokladov, zaúčtovaním až po kompletné spracovanie účtovnej závierky. Samozrejme, poskytujeme aj ďaľšie služby, a to napríklad založenie spoločnosti a zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy a zdravotnými poisťovňami, čím Vás odbremeníme od administratívy, ktorá Vás brzdí v podnikaní.

Vy podnikáte, my sa staráme.

 1. Bullet Jednoduché účtovníctvo


 1. Bullet Podvojné účtovníctvo


 1. Bullet Administratíva


 1. Bullet Ekonomické poradenstvo


 1. Bullet Organizačné poradenstvo


 1. Bullet Personálne poradenstvo


 1. Bullet Marketingové poradenstvo


 1. Bullet Účtovné poradenstvo


 1. Bullet Mediálne poradenstvo


 1. Bullet Prieskum trhu a verejnej mienky


 1. Bullet Zastupovanie spoločnosti